Προσωπικά Δεδομένα

Το multisms.gr δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ' οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του multisms.gr προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και τα στοιχεία των αποστολών sms (παραλήπτες και μηνύματα καθώς και αναφορές αυτών).

Οι πληροφορίες που δίνονται κατά την εγγραφή του μέλους, δεν πρόκειται επ' ουδενί να χρησιμοποιηθούν για άμεσες πωλήσεις ή ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας, εκτός εάν ο χρήστης έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την πιθανή αυτή χρήση και έχει συμφωνήσει. Εάν ο χρήστης έχει συμφωνήσει το multisms.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για:

Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ως άνω εκπεφρασμένους σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία, εκτός εάν ο χρήστης έχει παράσχει την άδειά του.

Η παρούσα πολιτική είναι δυνατόν να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

LiveZilla Live Chat Software